Algemeen:

#Kinderopvangtoeslag
#Huisregels
#Privacyverklaring (AVG)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang Bernefertier is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Hierdoor heeft u recht op kinderopvangtoeslag.
U kunt een proefberekening maken op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulp/toeslagen/

LRKP nummer:   146699890
KVK nummer:      51715074

De kinderopvangtoeslag voor 2020 is vastgesteld op € 6,27 per kind per uur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring:


Persoonsgegevens die ik verwerk:
Kinderopvang Bernefertier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de opvang diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u en/of uw kind(eren):
~ Voor- en achternaam
~ Geslacht
~ Geboorteplaats
~ Geboortedatum
~ Adresgegevens
~ Telefoonnummer
~ E-mailadres
~ Bankrekeningnummer
~ Burgerservicenummer
~ Toestemmingsformulieren
~ Kindvolgsysteem

Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk:
~ Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
~ Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen
~ Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
~ Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
~ uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
of op grond van de wet vereist is.

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig:
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en daarvoor heb ik passende maatregelen getroffen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
~ De laptop is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord
~ Het papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten kast
~ Contracten en toestemmingsformulieren zijn online te vinden op de beveiligde website van het gastouderbureau.
Deze website is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op.

Wie toegang heeft tot uw gegevens:
~ Buiten de gastouder om heeft alleen het gastouderbureau en de GGD inspecteur toegang tot uw gegevens.

Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden:
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de
uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonlijke gegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die ik van u bezig naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact:
Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, kunt u via de contactgegevens contact met mij opnemen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------