Kinderopvang Bernefertier

Een vertrouwde, fijne en veilige plek voor kinderen om te spelen.

Kinderopvang Bernefertier biedt opvang aan een kleine groep kinderen in huiselijke sfeer.
Doordat er maar één leidster is, kunnen kinderen een goed vertrouwensband opbouwen waardoor zij zich snel en veilig thuis voelen en naar hartelust op onderzoek uit kunnen gaan, om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen tot zelfstandige individuen.


Locatie:
Het gebouw waar de kinderen verblijven is bij de gastouder thuis.
De kinderen hebben een afgescherme speelhoek, waar zij naar hartenlust kunnen spelen..
Voor de allerkleinsten staat er in de speelhoek een box  waar zij veilig op ontdekking kunnen.

Buiten is een speeltuin, afgezet, waar kinderen op ontdekking kunnen.
We hebben een moestuin, klim- en klautertoestel met glijbaan, buitenkeuken, picknicktafel en verschillende auto's en fietsjes.

Boven is een slaapkamer ingericht met meerdere bedjes.
Ook staat er buiten een 'Lutjepotje' waar kinderen heerlijk kunnen slapen.


Wie is de leidster/gastouder?
Mijn naam is Rianne Rodenburg
In 2007 heb ik de opleiding SPW3 kinderopvang afgerond.
Na het afronden van deze opleiding heb ik gewerkt bij kinderdagverblijven in Reduzum en Grou, en op de BSO in Sneek en Wytgaard.
Daarna ben ik begonnen met mijn opleiding voor kraamverzorgster, deze heb ik afgerond in 2010.
Hierna wilde ik toch weer de kinderopvang in en gezien de grote vraag naar flexibele opvang, ben ik in januari 2011 begonnen met Kinderopvang Bernefertier.
Naast mijn MBO opleidingen heb ik nog diverse opleidingen/cursussen gevolgd. Onder andere;
- Babycommunicatie
- Kind en babygebaren
- Babywijs: professionele babyopvang
- Het pedagogisch component

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wat zijn de voordelen van gastouderopvang?
- Het is kleinschalig
Omdat de gastouder maximaal 6 kinderen opvangt is er meer aandacht voor uw kind dan op een regulier kinderdagverblijf. Hierdoor heeft de gastouder meer tijd om in te spelen om de behoeftes van uw kind, en er is meer aandacht voor zijn/haar voorkeuren, talenten en karakter.
- De opvang vindt plaats in een veilige, hygiënische en gecontroleerde woning
Elk jaar neemt het gastouderbureau de Risico Inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne af.
- Iedere dag een vertrouwd gezicht in huiselijke omgeving
Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder thuis zodat het kind zich in een huiselijke omgeving kan ontwikkelen.
Dit biedt het kind veiligheid en rust zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast ziet uw kind iedere dag het voor hem vertrouwde gezicht van de gastouder, hij weet wat hij aan de gastouder heeft.
- Gastouderouderopvang is voordeliger:
Als u gebruik maakt van een geregistreerde gastouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag.
Bij gastouderopvang betaalt u niet per dag(deel), maar per uur dat u afneemt en u betaalt niet tijdens vakantie- en feestdagen.
- Gastouderopvang is flexibel:
Anders dan bij de reguliere kinderopvang kunt u afspraken maken met de gastouder over haal- en brengtijden, de dagindeling en de specifieke behoeftes van uw kind.
- Gastouderopvang is professioneel
Sinds 2010 moeten gastouders aan bepaalde eisen voldoen. Ze beschikken over een diploma EHBO voor kinderen, minimaal MBO 2 opleiding en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.